Viết một bản báo cáo về tình hình phòng chống HIV/AIDS ở địa phương mình

Đề bài: Viết một bản báo cáo về tình hình phòng chống HIV/AIDS ở địa phương mình.

Gợi ý

a. Mở bài: Giới thiệu về tệ nạn xã hội HIV/AIDS ở địa phương.

VD: Hiện nay HIV/AIDS đang là một căn bệnh thế kỉ, làm đau đầu các nhà chức trách, chính trị gia và là mối quan tâm lo lắng của toàn nhân loại. Căn bệnh ấy không trừ bất cứ nơi đâu, mà vấn đề là ở đó ít hay nhiều mà thôi. Trước vấn đề cấp thiết đó ở địa phương, tôi cũng góp tiếng nói của mình để đẩy lùi, phòng chống nó.

b. Thân bài

– Trong những năm gần đây địa phương tôi không ngừng đưa ra các biện pháp để phòng chống HIV/AIDS.

+ Mở các lớp học tuyê truyền về cách phòng chống HIV/AIDS, nêu lên tác hại to lớn mà HIV/AIDS gây ra.

+ Vận động nhân dân không được xa lánh với người bệnh.

+ Tuyên truyền về nếp sống văn hóa lành mạnh, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật.

+ Tổ chức các hội thi…

– Tuy nhiên HIV/AIDS cũng rất khó đẩy lùi ở địa phương.

Nguyên nhân:

+ Do một số thanh thiếu niên đua đòi, ăn chơi.

+ Hiệu quả của việc tuyên truyền chưa mang lại kết quả như mong đợi.

+ Việc quả lí nhập cư từ nơi này sang nơi khác làm chưa tốt có khi người đến đem theo HIV/AIDS vào địa phương.

+ Do sự bất cẩn khi không có phương pháp đúng đắn phòng tránh HIV/AIDS.

– Khẳng định chỉ có con đường phòng chống HIV/AIDS, đẩy nó ra khỏi cuộc sống mới làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy phải ra sức đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm này.

c. Kết bài

Tình hình phòng chống HIV/AIDS là vẫn đề nan giải của địa phương, nhưng địa phương tôi đang cố gắn nổ lực để tiêu diệt căn bệnh này.