Với giải Luyện tập 1 trang 91 Khoa học tự nhiên lớp 7 Cánh diều chi tiết trong Bài 18: Quang hợp ở thực vật giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Khoa học tự nhiên 7. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7 Bài 18: Quang hợp ở thực vật

Luyện tập 1 trang 91 KHTN lớp 7: Nếu các đặc điểm của lá cây phù hợp với chức năng quang hợp.

Trả lời:

Lá là cơ quan quang hợp của cây xanh:

– Lá cây dạng bản dẹt giúp thu nhận được nhiều ánh sáng.

– Các tế bào ở lớp giữa của lá có nhiều lục lạp. Lục lạp chứa chất diệp lục thu nhận ánh sáng dùng cho tổng hợp chất hữu cơ của lá cây.

– Khí khổng phân bổ trên bề mặt lá, có vai trò chính trong quá trình trao đổi khí và thoát hơi nước.

– Gân lá (mạch dẫn) có chức năng vận chuyển nước đến lục lạp và vận chuyển chất hữu cơ từ lục lạp về cuống là, từ đó vận chuyển đến các bộ phận khác của cây.

Xem thêm lời giải bài tập Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Mở đầu trang 90 KHTN lớp 7: Quan sát hình 18.1, cho biết thực vật có thể tự tổng hợp chất hữu cơ từ những nguyên liệu nào. Chất hữu cơ được tổng hợp ở thực vật thông qua quá trình nào?…

Tham Khảo Thêm:  Bài 1: Quy nạp và diễn dịch

Câu hỏi 1 trang 91 KHTN lớp 7: Quan sát hình 18.2, cho biết Các bộ phận của lá cây và chức năng của các bộ phận đó trong quá trình quang hợp…

Vận dụng 1 trang 91 KHTN lớp 7: Theo em, những cây có lá tiêu biến (ví dụ cây xương rồng lá biến đổi thành gai) thì có thể quang hợp được không? Vì sao?…

Câu hỏi 2 trang 91 KHTN lớp 7: Cho biết các chất tham gia và sản phẩm tạo thành trong quang hợp ở thực vật…

Vận dụng 2 trang 91 KHTN lớp 7: Quang hợp có ý nghĩa như thế nào đối với sự Sống trên Trái Đất…

Vận dụng 3 trang 91 KHTN lớp 7: Những sinh vật nào có thể quang hợp?…

Câu hỏi 3 trang 92 KHTN lớp 7: Quan sát hình 18.3, mô tả mối quan hệ giữa quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong quang hợp ở lá cây…

Câu hỏi 4 trang 92 KHTN lớp 7: Viết sơ đồ dạng chữ thể hiện mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở tế bào lá cây…

Luyện tập 2 trang 92 KHTN lớp 7: Cho các cụm từ: năng lượng ánh sáng, năng lượng hoá. học Hãy chọn cụm từ thích hợp với các dấu hỏi (?) trong bảng 18.1…

Xem thêm các bài giải SGK Khoa học tự nhiên lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 17: Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

Bài 18: Quang hợp ở thực vật

Tham Khảo Thêm:  Mâm cúng giao thừa gồm những gì? Chuẩn bị mâm cúng giao thừa chuẩn nhất

Bài 19: Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp

Bài 20: Thực hành về quang hợp ở cây xanh

Bài 21: Hô hấp tế bào

Similar Posts