Đề bài: Em hãy phân tích bài Nhìn về vốn văn hiến dân tộc của Trần Đình Hựu.

Cách mở bài Phân tích bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc 1

“Nhìn vào vốn văn hóa dân tộc” là đoạn trích của tiểu luận “Về vấn đề tìm đặc sắc văn hóa dân tộc” của Trần Đình Hựu viết năm 1986. Với tiểu luận này, mục đích chính mà tác giả đặt ra. Không phải là xác định rõ ràng từng điểm cái gọi là bản sắc văn hóa dân tộc, mà gợi mở hướng nghiên cứu nó như một vấn đề thời sự của chiến lược phát triển đất nước thời kỳ đổi mới. Như vậy, ở đây, “hướng” cũng là “hướng về”, và hành động “hướng về” truyền thống, “hướng về” quá khứ trở thành yếu tố then chốt của hành động “hướng về” hiện đại. ,” hướng tới tương lai.

Cách mở bài Phân tích bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc 2

Trần Đình Hữu là một chuyên gia về các vấn đề tư tưởng và văn hóa Việt Nam. Ông đã có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về văn hóa tư tưởng: “Từ truyền thống mà đến hiện đại” (1994), “Nho giáo và văn học Việt Nam trung đại” (1995). “Nhìn vào vốn văn hóa của dân tộc” là một đoạn trích trong tiểu luận “Về vấn đề đi tìm bản sắc dân tộc” của Trần Đình Hựu viết từ năm 1986. Trong tác phẩm, tác giả đã thoát khỏi thái độ hoặc ca ngợi hoặc khen ngợi. . Tinh thần chung của bài viết là tiến hành phân tích, đánh giá một cách khoa học những vấn đề nổi cộm của văn hóa Việt Nam.

Xem thêm bài viết hay:  Sơ đồ tư duy Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc dễ nhớ, ngắn gọn

Cách mở bài Phân tích bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc 3

Trần Đình Hữu (1926-1995) quê ở xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông chuyên nghiên cứu các vấn đề lịch sử tư tưởng và văn học Việt Nam trung đại. Các tác phẩm chính: Văn học Việt Nam thời kỳ giao thời 1900 – 1930, Nho giáo trong văn học Việt Nam trung cận đại, Từ truyền thống đến hiện đại, Những bài giảng về tư tưởng phương Đông. Năm 2000, ông nhận Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ. Văn bản “Nhìn lại vốn văn hóa dân tộc” trích từ phần II, bài “Về vấn đề đặc trưng văn hóa dân tộc”, in trong sách “Từ truyền thống đi đến hiện đại”. Tiêu đề do người biên tập đặt.

Cách mở bài Phân tích bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc 4

Trần Đình Hữu (1926-1995) quê ở xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Từ năm 1963 đến năm 1993, ông giảng dạy tại Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông chuyên nghiên cứu các vấn đề lịch sử tư tưởng và văn học Việt Nam trung đại. Các tác phẩm chính: “Từ truyền thống mà đến hiện đại” (1996), “Nho giáo và văn học Việt Nam thời trung đại” (1995), “Những bài giảng về tư tưởng phương Đông” (2001),… 2000 Trần Đình Hựu được Nhà nước phong tặng danh hiệu Giải thưởng Khoa học và Công nghệ. Văn bản được trích trong cuốn “Từ truyền thống mà đến hiện đại” (1996), tác phẩm được tặng Giải thưởng Nhà nước. Một số khía cạnh của văn hóa truyền thống được trích dẫn trong phần Vấn đề tìm về đặc trưng văn hóa dân tộc (mục 5, phần II và toàn bộ phần III).

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích bài thơ Tự tình 1 của Hồ Xuân Hương hay nhất – Ngữ văn lớp 11

Cách mở bài Phân tích bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc 5

Mỗi dân tộc thể hiện nét đẹp văn hóa riêng nên trong tác phẩm này, Trần Đình Hựu đã sáng tạo và bàn về những khía cạnh của văn hóa, được thể hiện ở nhiều khía cạnh như tôn giáo, nghệ thuật…, cách ứng xử hay lối sống của đồng bào.

Các bộ đề lớp 12 khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *