Tóm tắt truyện Lục Vân Tiên

Đề bài: Tóm tắt tác phẩm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu

Các tình tiết chính :

– Lục Vân Tiên là một học trò có đức có tài, giỏi văn giỏi võ. Trên đường đi thi, chàng dẹp tan bọn cướp Phong Lai, cứu Kiều Nguyệt Nga, được cô gái này cảm phục.

– Giữa đường, được tin mẹ mất, Lục Vân Tiên trở về quê thọ tang. Chàng bao lần thọ nạn nhưng luôn được thần và dân cứu giúp.

– Kiều Nguyệt Nga bị buộc đi cống giặc Ô Qua nhưng vẫn một lòng thủy chung với Lục Vân Tiên. Giữa đường, nàng tự tử nhưng được Phật bà và dân cứu giúp.

– Cuối cùng, hai người gặp lại nhau và chung hưởng hạnh phúc.