Hai lực cân bằng là gì?

Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau.

Hai lực cân bằng

Ví dụ:

Cuốn sách, lọ hoa, ly nước để trên mặt bàn đều đứng yên vì chịu tác dụng của các lực cân bằng.

Các đặc điểm của hai lực cân bằng

Hai lực cân bằng có đặc điểm

  • Về điểm đặt của lực: Có cùng điểm đặt (cùng tác dụng vào một vật).
  • Về phương của lực: Có cùng phương.
  • Về chiều của lực: ngược chiều nhau.
  • Về cường độ: Có cường độ bằng nhau.

Tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang đứng yên là gì?

Dưới tác dụng của hai lực cân bằng, một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên.

Ví dụ:

Cuốn sách trên bàn chịu tác dụng của hai lực cân bằng là trọng lực và lực nâng của bàn, cuốn sách đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên mãi.

Tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang chuyển động là gì?

Dưới tác dụng của các lực cân bằng, một vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Chuyển động này được gọi là chuyển động theo quán tính.

Ví dụ:

Hích nhẹ để viên bi lăn trên mặt bàn nằm ngang nhẵn, dưới tác dụng của hai lực cân bằng, viên bi tiếp tục chuyển động thẳng đều.

Xác định phương và chiều của lực

Để có thể xác định phương và chiều của lực, chúng ta cần phải dựa vào những kết quả tác dụng của lực lên vật. Khi chịu tác dụng của lực, vật bị tác động biến dạng theo phương, chiều nào. Thì đó sẽ là phương chiều của lực tác dụng lên vật đó. Khi chịu tác dụng của lực, vật đang chuyển động bị thay đổi chuyển động bất kỳ (nhanh dần hay chậm dần hay thay đổi hướng). Tùy vào từng trường hợp cụ thể, chúng ta xác định phương chiều của lực tác dụng.

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn sinh viên mở tài khoản Vietcombank trực tuyến

Hai lực cân bằng sẽ có phương giống nhau, chiều ngược nhau và cùng độ lớn. Vì vậy, khi xác định được một lực trong cặp lực này thì ta có thể suy ra đặc điểm của lực còn lại. Tuy nhiên, trong cách trường hợp, chúng ta vẫn phải xem xét kết quả tác dụng lực kỹ lưỡng mới có thể khẳng định điều này. Vì một vật có thể chịu tác động của nhiều hơn 2 lực tác dụng lên nó.

Cách xác định hai lực cân bằng

Để xác định hai lực cân bằng, chúng ta phải xác định được đủ 4 yếu tố sau đây:

  • Hai lực phải cùng tác dụng lên cùng một vật.
  • Phương của hai lực phải nằm trên cùng một đường thẳng. Hay ta còn nói là hai lực có cùng phương với nhau.
  • Chiều của hai lực phải ngược chiều nhau.
  • Độ lớn của hai lực là bằng nhau.

Hy vọng bài viết trên đã giúp các bạn hiểu rõ 2 lực cân bằng là gì, tác dụng của lực cân bằng lên vật đứng yên và chuyển động, cách xác định 2 lực cân bằng.

Similar Posts