Soạn bài tóm tắt tác phẩm tự sự

I. Tại sao phải tóm tắt tác phẩm tự sự

Đọc các tình huống 1, 2 và 3 để thấy trong cả ba tình huống đó vì sao người ta phải tóm tắt tác phẩm.

Tóm tắt tác phẩm nhằm giúp người đọc và người nghe dễ nắm được nội dung chính của một câu chuyện. Do tước bỏ đi những chi tiết, nhân vật và các yếu tố phụ không quan trọng nên văn bản tóm tắt thường ngắn gọn, dễ nhớ.

Từ các tình huống trong SGK, học sinh tự nêu lên các tình huống khác trong cuộc sống cũng cần phải vận dụng kĩ năng tóm tắt tác phẩm tự sự.

II. Thực hành tóm tắt một tác phẩm tự sự

1. Đối chiếu các sự việc đã nêu trong SGK với cốt truyện Chuyện người con gái Nam Xương để thấy.

SGK nêu ra bảy sự việc khá đầy đủ của cốt truyện. Tuy nhiên vẫn còn thiếu một sự việc khá quan trọng. Đó là sau khi vợ tự vẫn chết, một đêm, chàng Trương cùng con trai ngồi bên đèn, đứa con mới chỉ chiếc bóng trên tường mà nói đó chính là người hay tới với mẹ đêm đêm. Nhờ đó, chàng hiểu ra vợ mình đã bị oan. Nghĩa là Trương Sinh hiểu ra sự việc ngay sau khi vợ mất chứ không phải đợi đến khi Phan Lang về kể sự việc gặp Vũ Nương dưới động Linh Phi như sự việc thứ bảy trong SGK nêu lên. Điều này cần điều chỉnh bổ sung.

2. Văn bản tóm tắt tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương

3. Văn bản tóm tắt rút ngắn hơn nữa

III. Luyện tập

Viết văn bản tóm tắt:

– Truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *