Soạn bài tập làm thơ tám chữ

Soạn bài tập làm thơ tám chữ

I. Nhận diện thể thơ tám chữ

II. Luyện tập làm thơ tám chữ

Bài tập 1. Đoạn thơ trích ở bài Tháp đổ của Tố Hữu

Hãy cắt đứt những dây đàn ca hát

Những sắc tàn vị nhạt của ngày mai

Nâng đón lấy màu xanh hương bát ngát

Của ngày mai muôn thuở với muôn hoa.

Bài tập 2. Thứ tự các từ điền vào ba chỗ trống trong đoạn trích ở bài Vội vàng của Xuân Diệu: cũng mất, tuần hoàn, đất trời.

Bài tập 3. Học sinh tự làm. Câu làm ra phải đúng với vần và phù hợp với nội dung cảm xúc từ ba câu trước. Nói cụ thể hơn, chữ cuối phải có khuôn âm mạnh thanh bằng.