Soạn bài luyện tập kết hợp tự sự với miêu tả nội tâm

Soạn bài luyện tập kết hợp tự sự với miêu tả nội tâm

I. Miêu tả bên ngoài và miêu tả nội tâm

Đọc đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích và tìm ra:

– Những câu thơ miêu tả bên ngoài:

Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân,

Vẻ non xa,tấm trăng gần ở chung.

Bốn bề bát ngát xa trông

Cát vàng cồn cọ, bụi hồng dặm kia.

Hoặc:

Buồn trông cửa bể chiều hôm,

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồn xa xa.

Buồn trông nguồn nước mới sa,

Hoa trôi man mác biết là về đâu?

Buồn trông nội cỏ rầu rầu,

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.

Buồn trông gió cuốn mặt duềnh

Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.

– Những câu thơ miêu tả nội tâm :

Bên trời góc bể bơ vơ,

Tấm son gột rửa bao giờ cho phai.

Xót người tựa cửa hôm mai

Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ ?

Sân Lai cách mấy nắng mưa

Có khi gốc tử đã vừa người ôm !

Học sinh có thể tự tìm ra dấu hiệu nào cho thấy đoạn đầu tiên miêu tả bên ngoài và đoạn sau là miêu tả nội tâm.

II. Luyện tập

Bài tập 1. Tìm trong đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều những câu thơ miêu tả bên ngoài Mã Giám Sinh và những câu thơ miêu tả nội tâm của nàng Kiều.

Những câu thơ miêu tả ngoại hình Mã Giám Sinh, ví dụ :

Quá niên trạc ngoại tứ tuần

Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao.

Những câu thơ miêu tả nội tâm Thúy Kiều ví dụ :

Nỗi mình thêm tức nỗi nhà

Thềm hoa một bước lệ hoa mấy hàng !

Ngại ngùng dợn gió e sương,

Ngừng hoa bóng thẹn trông gương mặt dày.

Học sinh tự chuyển đoạn văn tự sự trên lại việc Mã Giám Sinh mua Kiều.

Bài tập 2. Học sinh tự đóng vai Kiều kể việc báo ân báo oán.

Bài tập 3. Học sinh tự kể việc không hay mà mình đã gây ra cho bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *