Đoán nghĩa từ mới trong tiếng Anh (word guessing) là một nghệ thuật, và người có khả năng đó là một người… học tiếng Anh hiệu quả.

Thật vậy, tiếng Anh có tổng cộng 1,013,913 từ (khảo sát của Global Language Monitor vào 1/1/2012). Bạn chắc chắn không thể nhớ hết số từ này. Mà có nhớ hết cũng không cần thiết, bởi ngay cả… người bản địa của không hiểu nghĩa 1 số từ trong tiếng Anh. Với những từ hiếm gặp như thế, tốt nhất bạn nên dùng kỹ thuật đoán nghĩa từ mới, thay vì mất công tra từ điển.

Để đoán nghĩa của một từ, bạn cần tìm những “chỉ dẫn” trong câu văn hoặc đoạn văn chứa từ đó. Việc luyện tập để nhận diện được các “chỉ dẫn” này sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi học từ mới đấy!

Sau đây là 5 cách đoán nghĩa từ mới trong tiếng Anh.

Cách 1: Dựa vào từ loại

Đầu tiên, bạn cần xem xét mối quan hệ của từ mới với các từ xung quanh, nhằm xác định từ loại của từ mới đó (là danh từ, động từ, tính từ,…?) Ví dụ:

Before I could answer her eyes fastened with an awed expression on her little finger.

Dựa vào kiến thức ngữ pháp cơ bản, bạn có thể dễ dàng xác định awed là tính từ. Đó là bởi nó được theo trước bởi 1 mạo từ (an) và theo sau bởi một danh từ (expression). Đôi khi chỉ bằng cách xác định từ loại, bạn có thể nắm được ý chính của cả câu mà không cần phải tra từ chưa biết đó.

Cách 2: Dựa vào cấu trúc câu

Nếu bạn may mắn, nghĩa của từ mới có khi đã nằm sẵn trong câu rồi.

Hãy để ý đến những câu có sử dụng dấu ngoặc đơn, ngoặc kép, gạch ngang và đôi khi cả dấu phẩy.

Thông tin nằm sau những dấu câu này thường dùng để bổ trợ cho từ đứng trước đó (lưu ý: bổ trợ, chứ không phải là định nghĩa) Ví dụ:

He found the house, a weather beaten cardboard bungalow at eighty a month.

Trong ví dụ trên, từ bungalow nằm ở phần bổ nghĩa cho từ house, nên bạn có thể đoán được đây là một loại nhà ở.

Cách 3: Dựa vào sự tương đồng

Nếu trong câu có những từ như similarly, as well as, both, likewise, … bạn có thể đoán nghĩa của từ mới dựa vào sự tương đồng. Ví dụ:

Taking out the garbage was an onerous task; likewise, washing dishes can be a hard job.

Từ onerous trong câu trên mang nghĩa gần giống với hard, do hành động liên quan đến 2 từ này được so sánh với nhau.

Cách 4: Dựa vào sự tương phản

Ngược lại, nếu trong câu có những từ như however, yet, on the other hand, instead of, but, while, although, … bạn có thể dựa vào sự tương phản để đoán nghĩa từ mới. Ví dụ:

At first the labor union leaders and the factory owners argued about pay schedules and benefits; however, they finally came to a compromise.

Trong câu trên, cụm từ compromise có nghĩa là sự thoả hiệp, do ở vế trước từ argued mang nghĩa tranh luận.

Cách 5: Dựa vào ngữ cảnh

Đây là cách hiệu quả nhất, bởi không phải lúc nào bạn cũng có thể gặp được các dấu câu hoặc “chỉ dẫn” đặc biệt như các trường hợp trên. Khi đó, bạn buộc phải suy luận dựa trên ngữ cảnh của câu để đoán được nghĩa của từ mới. Ví dụ:

The fair we organized to raise funds was a fiasco – it rained all day.

Khi đọc câu trên, bạn biết được rằng có mưa vào ngày diễn ra hội chợ. Từ đó, bạn suy ra được rằng từ fiasco ám chỉ sự thất bại.

Lời kết

Có lẽ bạn đang nghĩ là: Nếu đoán nghĩa từ mới rắc rối như vậy thì thà tra nghĩa từ điển cho xong (?)

Thực ra, nói thì nhiều nhưng một khi đã thuần thục kỹ năng này, bạn sẽ đoán được nghĩa của từ rất nhanh.

Ngoài ra, khi tra từ điển, một từ có thể sẽ có rất nhiều nghĩa tuỳ theo ngữ cảnh khác nhau. Việc tìm đúng định nghĩa của từ vì thế đôi khi sẽ rất lâu. Nếu gặp từ khó nào bạn cũng tra như vậy thì việc đọc hết 1 đoạn văn sẽ lâu và dễ khiến bạn nản chí.

Nhưng mặt khác, việc đoán nghĩa của từ cũng có 1 bất lợi là tuy bạn hiểu được nghĩa của từ, nhưng bạn sẽ khó áp dụng được từ đó vào việc nói hoặc viết của bạn. Việc đoán nghĩa của từ chỉ nên áp dụng cho những từ lạ, ít gặp mà thôi!

Cách tốt nhất?

Dựa trên kinh nghiệm của tôi thì khi đọc một đoạn văn, đầu tiên bạn cứ đọc từ đầu tới cuối, áp dụng kỹ thuật đoán nghĩa từ mời để đọc lướt qua, đồng thời dùng bút chì đánh dấu những từ lạ. Sau khi đọc xong hết, từ nào bạn muốn tìm hiểu thêm hoặc chưa đoán được nghĩa thì hãy tra từ điển.

Như vậy bạn sẽ thấy thoải mái hơn khi đọc những đoạn văn dài trong tiếng Anh, đồng thời vẫn học được những từ vựng mới. Bạn có thể thực hành thêm tại đây: http://www.ieltsbuddy.com/guessing-meaning-from-context.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *