Câu 1: Trình tự của quá trình xử lí thông tin là:A. Nhập (INPUT) → Xuất (OUTPUT) → Xử lý;B. Nhập → Xử lý → Xuất;C. Xuất → Nhập → Xử lý;D. Cả a, b, c đều đúngCâu 2: Mắt thường không thể tiếp nhận thông tin nào dưới đây?A. Đàn kiến đang “tấn công” lọ đường quên đậy nắp;B. Những con vi trùng gây bệnh lị lẫn trong thức ăn bị ôi thiu;C. Rác bẩn vứt ngoài hành lang lớp học;D. Bạn Phương quên không đeo khăn quàng đỏ.

Câu 3: Thông tin dưới dạng được chứa trong vật mang tin là gì?A. Lưu trữ thông tinB. Dữ liệuC. Trao đổi thông tinD. Dung lượng nhớCâu 4: Tai người bình thường có thể tiếp nhận thông tin nào dưới đây:A. Đi học mang theo áo mưa;B. Ăn sáng trước khi đến trường;C. Tiếng chim hót;D. Hẹn bạn Hương cùng đi học.Câu 5: Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay:A. Khả năng lưu trữ còn hạn chế;B. Chưa nói được như người;C. Không có khả năng tư duy như con người;D. Kết nối Internet còn chậm.

Câu 6: Có thể dùng máy tính vào các công việc :A. Điều khiển tự động và rô – bốtB. Quản líC. Học tập, giải trí, liên lạcD. Tất cả đáp án trênCâu 7: Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:A. Hình ảnhB. Văn bảnC. Dãy bitD. Âm thanh

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là phù hợp nhất về khái niệm bit?A. Đơn vị đo khối lượng kiến thứcB. Đơn vị nhỏ nhất để biểu diễn và lưu trữ thông tinC. Chính chữ số 1D. Một số có 1 chữ sốCâu 9: Trong các câu sau: câu nào đúng?a. 1MB xấp xỉ 1000byteb. 1 TB xấp xỉ một triệu bytec. 1GB xấp xỉ 1 tỉ byted. 1KB xấp xỉ 1nghìn tỉ byte

Tham Khảo Thêm:  Công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương Diện tích hình lập phương – Toán lớp 5

Câu 10: Mạng máy tính là:A. Tập hợp các máy tínhB. Mạng InternetC. Tập hợp các máy tính và các thiết bị kết nối để truyền dữ liệu cho nhau.D. Mạng LANCâu 11: Mạng LAN là gì?A. Là mạng máy tính nội bộ, cho phép chia sẻ tài nguyên gồm thông tin và các thiết bị với nhau.B. Là không phải mạng máy tính, không cho phép các máy tính kết nối với nhau để cùng làm việc và chia sẻ dữ liệu.C. Là mạng máy tính nội bộ nhưng không cho phép các máy tính kết nối với nhau để cùng làm việc và chia sẻ dữ liCâu 12: Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào không phải là thiết bị mạng?A. ModemB. HubC. WebcamD. Vỉ mạngCâu 13: Mạng không dây được kết nối bằngA. BluetoothB. Cáp điệnC. Sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại…D. Cáp quangCâu 14: Thiết bị nào giúp kết nối các máy tính với nhau và truyền thông tin từ máy tính này tới máy tính khác?A. Cáp mạng, Switch và ModemB. Cáp điện, cáp quangC. WebcamD. Vỉ mạng

Câu 15: Hơn 100 máy tính ở ba tầng liền nhau của một toàn nhà cao tầng, được nối với nhau bằng dây cáp mạng để chia sẻ dữ liệu và máy in. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào?A. Mạng có dâyB. Mạng không dâyC. Mạng WAN và mạng LAND. Mạng LANCâu 16: WWW là viết tắt của cụm từ nào sau đây?A. World Win WebB. World Wide WebC. Windows Wide WebD. World Wired Web

Tham Khảo Thêm:  C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr

Câu 17: Người dùng có thể tiếp cận và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, tiện lợi, không phụ thuộc vào vị trí địa lý khi người dùng kết nối vào đâu?A. InternetB. Máy tínhC. Mạng máy tínhD. LaptopCâu 18: Dữ liệu nào sau đây có thể được tích hợp trong siêu văn bản?A. Văn bản, hình ảnh;B. Siêu liên kết;C. Âm thanh, phim Video;D. Tất cả đều đúng.

Câu 19: Website là:A. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cậpB. Gồm nhiều trang webC. http://www.edu.net.vnD. Tập hợp các trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chungCâu 20: Phần mềm để hiển thị thông tin dưới dạng các trang web trên WWW.A. Trình lướt web;B. Trình duyệt web;C. Trình thiết kế web;D. Trình soạn thảo web.

Câu 21: Phần mềm trình duyệt Web dùng để:A. Gửi thư điện tửB. Truy cập mạng LANC. Xem thông tin trên các trang Web.D. Tất cả đều saiCâu 22: Một số trình duyệt web phổ biến hiện nay:A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,…B. Google Chrome, Cốc Cốc, Mozilla Firefox, UC Browse,…C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox),Word,…D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Yahoo, Google,…

Similar Posts