Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Giải Lịch Sử Lớp 11
  • Sách Giáo Viên Lịch Sử Lớp 11
  • Tập Bản Đồ Lịch Sử Lớp 11
  • Sách Giáo Viên Lịch Sử Lớp 11 Nâng Cao
  • Sách Bài Tập Lịch Sử Lớp 11

Giải Bài Tập Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 11 Bài 7 trang 38: Lập bảng hệ thống về các tác giả, tác phẩm nổi tiếng thuộc các lĩnh vực văn học, nghệ thuật vào buổi đầu thời cận đại.

Trả lời:

Lĩnh vực Tác giả, tác phẩm Văn học -Tác giả : Cooc-nây, La Phông-ten, Mô-li-e, Vích-to Huy-gô, Lép Tôn-xtôi, Mác Tuên,.. -Tác phẩm : Những người khốn khổ, Chiến tranh và hòa bình, An-na Ka-rê-ni-na, Phục sinh… Âm nhạc -Bét-tô-ven, Mô-da, Trai-cốp-xki -Bản giao hưởng số 3,5,9 ; vở ôpêra Con đầm phích ; vở balê Hồ Thiên Nga Hội họa -Rem-bram Tư tưởng -Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô, Mê-li-e

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 11 Bài 7 trang 41: Lập bảng hệ thống kiến thức về các nhà văn hóa từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX: tên tác giả, năm sinh -năm mất, tác phẩm tiêu biểu.

Trả lời:

Tham Khảo Thêm:  Pháp luật là gì? Khái niệm và đặc trưng cơ bản của pháp luật?

Tên tác giả Năm sinh-năm mất Tác phẩm tiêu biểu Vích-to Huy-gô 1802-1885 Những người khốn khổ Lép- Tôn-xtôi 1818-1910 Chiến tranh và hòa bình, Phục sinh Mác Tuên 1835-1910 Những người I-nô-xăng đi du lịch Lỗ Tấn 1881-1936 Nhật kí người điên, AQ chính truyện Trai-cốp-xki 1840-1893 Con đầm pích, Hồ thiên nga

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 11 Bài 7 trang 43:

– Trình bày những hiểu biết của em về chủ nghĩa xã hội không tưởng

– Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử nào và có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của xã hội?

Trả lời:

– Chủ nghĩa xã hội không tưởng là tư tưởng xã hội hiện đại đầu tiên, ra đời từ khi con người có ý thức. Nó thể hiện qua câu truyện cổ tích, sử thi. Nó thể hiện khát vọng công bằng, tự do, khát vọng chinh phục tự nhiên.

– Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời sau hàng loạt những thành tựu khoa học như định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, thuyết tế bào, thuyết tiến hóa, triết học. Mở ra một kỉ nguyên mới cho sự phát triển của khoa học

Bài 1 trang 43 Lịch Sử 11: Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về các nhà văn, nhà thơ, nhà soạn nhạc, họa sĩ nổi tiếng thời Cận đại.

Trả lời:

Tự sưu tầm

Bài 2 trang 43 Lịch Sử 11: Lập bảng hệ thống kiến thức về các nhà văn hóa thời cận đại: tác giả, năm sinh-năm mất, tác phẩm, nhận xét về những đóng góp và hạn chế.

Trả lời:

Tham Khảo Thêm:  Lịch phát sóng Táo Quân 2023 - Gặp nhau cuối năm xuân Quý Mão

Tên tác giả Năm sinh-năm mất Tác phẩm tiêu biểu Vích-to Huy-gô 1802-1885 Những người khốn khổ Lép- Tôn-xtôi 1818-1910 Chiến tranh và hòa bình, Phục sinh Mác Tuên 1835-1910 Những người I-nô-xăng đi du lịch Lỗ Tấn 1881-1936 Nhật kí người điên, AQ chính truyện Trai-cốp-xki 1840-1893 Con đầm pích, Hồ thiên nga

– Nhận xét : Những tác phẩm văn hóa thời kì này được đánh giá cao về giá trị nghệ thuật, góp phần làm giàu kho tàng văn hóa nhân loại phản ánh chân thực đời sống, với mong ước xây dựng xã hội nhân văn và ngày càng tươi đẹp

– Hạn chế : Văn hóa còn chưa đến được với mọi tầng lớp nhân dân.

Bài 3 trang 43 Lịch Sử 11: Dẫn một tác phẩm văn học, nghệ thuật(tự chọn), nêu đôi nét về sự phản ánh đời sống xã hội đương thời của tác phẩm đó

Trả lời:

– Chiến tranh và hòa bình(Vích-to Huy-gô)

– Qua tác phẩm, tác giả đã chống lại xã hội phong kiến Nga Hoàng, ca ngợi phẩm chất của người dân Nga trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Similar Posts