Kể lại câu chuyện Thánh gióng bằng lời của em

Đề bài: Dựa vào văn bản trong sách Ngữ văn 6, em hãy kể lại truyện Thánh Gióng

Hướng dẫn lập dàn ý

I. Mở bài

Thời gian và không gian xảy ra câu chuyện: Đời Hùng Vương thứ 6, làng Gióng.

II. Thân bài

1. Gốc tích lạ lùng của Thánh Gióng

– Hai ông bà đã già, chưa có con.

– Bà mẹ dẫm lên một dấu chân khổng lồ, thụ thai.

– Mười hai tháng sinh một đứa con trai.

– Đã ba tuổi chú bé vẫn chưa biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi.

2. Nghe tin có giặc, chú bé nói được và lớn nhanh như thổi.

– Giặc Ân xâm lược, thế giặc mạnh, vua cho sứ giả đi tìm người tài.

– Chú bé bỗng nhiên nói được, nhờ mẹ mời sứ giả. Nói với sứ giả đúc ngựa sắt, áo giáp sắt, roi sắt.

– Chú bé lớn nhanh như thổi, ăn không đủ no. Dân làng góp thóc gạo nuôi chú.

3. Thánh Gióng đánh giặc và bay về trời

– Giặc đến chân núi Châu Sơn. Sứ giả mang ngựa sắt, roi sắt áo giáp sắt đến.

– Chú bé vươn vai thành tráng sĩ khổng lồ,vỗ vào mông ngựa, ngựa hí vang. Tráng sĩ mặc giáp, cầm roi, cưỡi ngựa ra trận.

– Ngựa xông vào giặc; tráng sĩ cầm roi đánh giặc, ngựa sắt phun lửa thiêu giặc. Giặc chết như rạ.

– Roi sắt gãy, tráng sĩ nhổ tre đánh giặc.

– Đuổi giặc đến chân núi Ninh Sóc, tráng sĩ lên núi, cởi áo để lại cùng ngựa bay lên trời.

– Vua phong tráng sĩ là Phù Đổng Thiên Vương, lập đền thờ.

III. Kết bài

Hiện nay ở làng Phù Đổng vẫn còn đền thờ Thánh Gióng, những bụi tre đằng ngà, những ao hồ liên tiếp lưu giữ dấu vết chân ngựa… của Thánh Gióng đi qua.