Kể lại câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh bằng lời văn của em

Đề bài: Em hãy kể lại truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh theo văn bản đã được học trong sách Ngữ văn 6 – Tập một

Hướng dẫn lập dàn ý

I. Mở bài

– Vua Hùng Vương thứ 18 có con gái là Mỵ Nương.

– Vua muốn kén rể xứng đáng.

II. Thân bài

1. Hai người tài cùng đến cầu hôn

a. Sơn Tinh

– Người vùng Tản Viên.

– Có tài lại: làm nổi lên cồn bãi, núi đồi.

b. Thủy Tinh

– Người ở miền biển.

– Tài năng: gọi gió, hô mưa.

c. Hùng Vương băn khoăn

– Vua Hùng thấy hai người đều tài giỏi.

– Quyết định: ai đưa lễ vật đến sớm thì cưới Mỵ Nương làm vợ.

– Lễ Vật: voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.

2. Cuộc giao tranh dữ dội.

a. Nguyên nhân

– Sơn Tinh đến sớm, đón dâu về núi.

– Thủy Tinh đến trễ, tức giận, quyết cướp lại Mỵ Nương.

b. Diễn biến cuộc giao tranh.

– Thủy Tinh tấn công: làm dông bão, dâng nước sông.

– Sơn TInh phản công: dời núi, dựng thành lũy, nước cao bao nhiêu, thì núi cao bấy nhiêu.

– Đánh nhau mấy tháng. Thủy Tinh đành rút quân.

III. Kết bài

Hàng năm, Thủy Tinh nhớ mối hờn cũ, dâng nước đánh Sơn Tinh. Nhưng năm nào cũng vậy, vẫn không thắng nổi, đành phải rút quân.