Hoàn cảnh ra đời bài thơ đoàn thuyền đánh cá

Đề bài: Hoàn cảnh ra đời của bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận 

Hướng dẫn làm bài

Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá rút trong tập thơ Trời mỗi ngày lại sáng xuất bản năm 1958. Bài thơ cũng được viết ra vào năm đó. Khi đất nước kết thúc thành công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, miền Bắc được giải phóng và đang phấn khởi bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới. Một không khí phấn khởi hào hứng, tin tưởng trong đời sống xã hội, ở mọi nơi dấy lên phong trào ra sức phát triển sản xuất xây dựng đất nước. Ở Hồng Gai ngư dân vào hợp tác xã chung sức ra khơi đánh cá.

Giữa năm 1958 vừa nói, Huy Cận có chuyến thâm nhập thực tế dài ngày về với nhân dân vùng mỏ Quảng Ninh. Tại đây, được hòa mình vào không khí lao động sôi nổi, hồn thơ Huy Cận đã nảy nở trở lại dồi dào trong cảm hứng về thiên nhiên vũ trụ về lao động và niềm vui trước cuộc sống mới đang được dựng xây mở ra một chặng đường mới trong thơ ông. Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá được sáng tác trong thời gian này.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *