Giải bài tập trang 112 bài 1 hình trụ – diện tích xung quanh và thể tích hình trụ SGK toán 9 tập 2. Câu 9: Hình 83 là mình hình trụ cùng với hình khai triển của nó kém theo kích thước…

Bài 9 trang 112 – Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 9. Hình 83 là mình hình trụ cùng với hình khai triển của nó kém theo kích thước.

Bạn đang xem: Giải bài 9, 10, 11 trang 112 SGK toán 9 tập 2

Hãy điền vào các chỗ trống … và các ô trống trong những cụm từ hoặc các số cần thiệt.

Giải:

Diện tích đáy là: (10.pi .10 = 100pi (c{m^2}))

Diện tích xung quanh là: ((2.pi .10).12 = 240pi (c{m^2}))

Diện tích toàn phần: (100pi .2 + 240pi  = 440pi (c{m^2}))

 


Bài 10 trang 112 – Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 10 hãy tính:

a) Diện tích xung quanh của một hình trụ có chu vi hình tròn đáy là (13cm) và chiều cao là (3cm).

b) Thể tích hình trụ có bán kính đường tròn đáy là (5 mm) và chiều cao là (8 mm).

Giải:

a)  Ta có: (C = 13m, h = 3cm)

Diện tích xung quanh của hình trụ là: ({S_{xq}} = 2pi rh = C.h = 13.3 = 39(c{m^2}))

b) Ta có (r = 5 mm , h = 8mm)

Thể tích của hình trụ là: (V = pi {r^2}h = pi {5^2}.8 = 200pi (m{m^3})).

 


Bài 11 trang 112 – Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 11 Người ta nhấm chím hoàn toàn một tượng đã nhỏ vào một lọ thủy tinh có nước dạng hình trụ (h84). Diện tích đáy lọ thủy tinh là (12,8) cm2 . Nước trong lọ dâng lên (8,5) mm. hỏi thể tích của tượng đá là bao nhiêu?

Giải

Thể tích của tượng đá bằng thể tích của hình trụ có diện tích đáy là (12,8) (cm^2) và chiều cao bằng (8,5 mm=0,85 cm) Vậy:

(V = S.h = 12,8.0,85 = 10,88) (cm^3)

Trường uws.edu.vn

Đăng bởi: uws.edu.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc trường uws.edu.vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường uws.edu.vn (thptsoctrang.edu.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *