Cách tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn

Các công thức tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn, mời các bạn tham khảo.

Diện tích, chu vi hình tròn

Công thức tính diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn được tính bằng độ lớn của hình tròn chiếm trên một bề mặt nhất định.

Diện tích hình tròn được tính bằng độ lớn của hình tròn chiếm trên một bề mặt nhất định.

Trong đó:

 • S là diện tích hình tròn
 • R là bán kính hình tròn
 • D là đường kính hình tròn
 • pi là hằng số giá trị tương đương 3.14.

Tính chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn hay đường tròn là đường biên giới hạn của hình tròn.

Chu vi hình tròn hay đường tròn là đường biên giới hạn của hình tròn.

Chu vi hình tròn được tính theo công thức: Đường kính nhân với PI hoặc 2 lần bán kính nhân PI.

Trong đó:

 • C là chu vi hình tròn
 • R là bán kính hình tròn
 • D là đường kính hình tròn
 • pi là hằng số giá trị tương đương 3.14

Thơ tính diện tích, chu vi hình tròn

Công thức tính diện tích, chu vi, bán kính hình tròn qua thơ giúp các bạn dễ nhớ hơn

Hình tròn diện tích đơn giảnBình phương bán kính ta nhân ngay vàoBa phảy mười bốn phía sauChu vi cũng dễ tính mau bạn àĐường kính ta lấy nhân raBa phảy mười bốn, thế là đã xong.

Cách tính đường kính của hình tròn

Đường kính hình tròn: Là đoạn thẳng đi qua tâm đường tròn và cắt đường tròn tại hai điểm.

Tính đường kính dựa trên bán kính, chu vi hoặc diện tích

 • Nếu biết bán kính của đường tròn, đường kính được tính bằng cách nhân đôi bán kính.
 • Nếu biết chu vi hình tròn, đường kính được tính bằng cách lấy chu vi chia cho số pi.
 • Nếu biết diện tích hình tròn, đường kính được tính theo công thức:
Tham Khảo Thêm:  Hóa thạch là gì? Quá trình hình thành và ý nghĩa của hóa thạch

Ví dụ về cách tính diện tích, chu vi, đường kính hình tròn

Ví dụ 1:

Tính chu vi của hình tròn C biết diện tích của nó bằng 26cm².

Bài giải:

Ta có công thức tính diện tích hình tròn là:

R =sqrt{frac{S}{pi}}= sqrt{frac{26}{3,14}}=2,877 cm^2″ width=”425″ height=”60″ data-latex=”S=R^2timespi => R =sqrt{frac{S}{pi}}= sqrt{frac{26}{3,14}}=2,877 cm^2″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=S%3DR%5E2%5Ctimes%5Cpi%5C%20%5C%20%3D%3E%5C%20R%5C%20%3D%5Csqrt%7B%5Cfrac%7BS%7D%7B%5Cpi%7D%7D%3D%5C%20%5Csqrt%7B%5Cfrac%7B26%7D%7B3%2C14%7D%7D%3D2%2C877%5C%20cm%5E2″>

Vậy, chu vi hình tròn là:

Ví dụ 2:

Hãy tính diện tích của hình tròn C có d = 16 cm.

Bài giải:

Diện tích của hình tròn C là:

hoặc

Bán kính của hình tròn là:

Vậy, diện tích của hình tròn C là:

Ví dụ 3:

Tính diện tích hình tròn khi biết chu vi C = 15,33cm

Bài giải:

Ta có công thức tính chu vi hình tròn:

D = frac{C}{pi}= frac{15,33}{3,14}= 4,88 cm^{ }” width=”397″ height=”45″ data-latex=”C = D timespi => D = frac{C}{pi}= frac{15,33}{3,14}= 4,88 cm^{ }” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=C%5C%20%3D%5C%20D%5C%20%5Ctimes%5Cpi%5C%20%3D%3E%5C%20D%5C%20%3D%5C%20%5Cfrac%7BC%7D%7B%5Cpi%7D%3D%5C%20%5Cfrac%7B15%2C33%7D%7B3%2C14%7D%3D%5C%204%2C88%5C%20cm%5E%7B%20%7D”>

Vậy diện tích hình tròn là:

Hình tròn là gì?

Hình tròn (hay đường tròn, vòng tròn) là một hình khép kín được tập hợp bởi các điểm nằm trên một mặt phẳng, các điểm này cách đều 1 điểm cho trước một khoảng cách không đổi. Điểm cho trước đó gọi là tâm của đường tròn, khoảng cách không đổi gọi là bán kính đường tròn.

Tính chất của hình tròn

 • Đường kính là đường thẳng đi qua tâm đường tròn.
 • Đường kính là đoạn thẳng dài nhất nằm tron hình tròn và chia hình tròn thành hai nửa bằng nhau.
 • Độ dài của đường kính của một đường tròn bằng 2 lần bán kính của đường tròn đó.
Tham Khảo Thêm: 

Diện tích hình tròn, chu vi hình tròn là một kiến thức cơ bản cần nắm vững. Bạn có thể áp dụng kiến thức này trong suốt quãng thời gian học tập văn hóa và cả trong các chương trình học về giải thuật cho sau này.

Nếu có bất kì băn khoăn thắc mắc hay đóng góp, các bạn hãy để lại comment bên dưới để cùng trao đổi với Quantrimang.com nhé.

Cũng đừng bỏ qua loạt bài tính diện tích tam giác, công thức tính chu vi hình tròn, công thức tính diện tích hình quạt tròn và một loạt hình khác nhé.

Similar Posts