Công thức tính nồng độ phần trăm – Thuật toán đơn giản, dễ áp dụng 

Công thức tính nồng độ phần trăm là dạng tính toán đã được học trong chương trình Hóa học ở cấp trung học cơ sở. Tuy nhiên, trong cuộc sống cũng như công việc hàng ngày thì công thức này đều được chúng ta áp dụng thường xuyên.

Nước sạch có thật sự “sạch”, QUÁ KINH HÃI với những hình ảnh thực tế đằng sau

Công thức tính nồng độ phần trăm

1. Nồng độ phần trăm là gì?

Nồng độ phần trăm (C%) của một dung dịch là nồng độ thể hiện cho ta biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

2. Cách tính nồng độ phần trăm

C% = mct/cdd.100%

Trong đó:

C%: Nồng độ phần trăm

mct: Khối lượng chất tan

mdd: Khối lượng dung dịch ( mdd= m dung môi + m chất tan).

Các công thức suy ra từ công thức tính nồng độ phần trăm

Công thức tính khối lượng chất tan: mct = (C%*mdd)/100%

Công thức tính khối lượng dung dịch: mdd = (mct*100%)/C%

MỜI BẠN THAM KHẢO DANH SÁCH MÁY LỌC NƯỚC GIÁ RẺ VÀ CHẤT LƯỢNG NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG

3. Bài tập áp dụng tính công thức nồng độ phần trăm (C%)

Ví dụ 1: Hòa tan 10 gam đường vào 40 gam nước. Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

-Tính khối lượng của dung dịch

Ta có: mdd= mdm + mct = 10+ 40= 50 gam (mdm là khối lượng dung môi)

-Nồng độ phần trăm:

C%= mct/mdd. 100%= (10/50).100%= 20%

Tham Khảo Thêm:  Trông nhà hay Chông nhà từ nào viết đúng chính tả?

Ví dụ 2: Cho dung dịch H2SO4 có nồng độ 28%. Tính khối lượng H2SO4 có trong 300 gam dung dịch.

– Khối lượng của H2SO4 có trong 300 gam dung dịch:

m = (28 x 300)/100 = 84 (gam)

Công thức tính nồng độ mol của dung dịch (Cm)

Nồng độ Mol là khái niệm không còn xa lạ với chúng ta

1. Khái niệm nồng độ mol

Nồng độ mol (CM) của dung dịch là đại lượng cho ta biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.

2. Công thức tính nồng độ mol

CM = n/V (đơn vị: mol/l)

Trong đó:

  • n: số mol chất tan
  • V: thể tích dung dịch (lít)
  • Đơn vị mol/l còn được viết là M.

Từ công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch ta có thể suy ra một loạt các công thức sau:

Số mol chất tan: n = Cm . Vdd ( mol)

Thể tích dung dịch: Vdd= nCm( lít)

Qùa tặng ebook miễn phí – 100 câu hỏi – đáp về nước và kinh nghiệm xương máu làm sạch nguồn nước. Để nhận được đầy đủ ebook này, chúng tôi muốn mời bạn đăng ký thông tin của mình bằng cách điền vào mẫu đăng ký dưới đây. Đăng ký là hoàn toàn miễn phí và nhanh chóng

Đăng ký là hoàn toàn miễn phí và nhanh chóng

3. Một số bài tập vận dụng

– Ví dụ : Trong 250 ml dd có hòa tan 16g CuSO4. Tính nồng độ mol của dung dịch trên.

Tham Khảo Thêm:  List từ vựng tiếng Anh cực hay về quê hương giúp bạn tăng band điểm nói & viết!

⇒ Số mol CuSO4 trong dung dịch là:

nCuSO4 = 16/160 = 0,1 (mol)

⇒ Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 là:

CM = 0,1/0,25 = 0,4 (mol/l)

Công thức tính nồng độ phần trăm được áp dụng nhiều trong việc nghiên cứu các công thức, phản ứng hóa học. Nắm được các công thức này không những giúp ích cho chúng ta trong công việc mà còn trong cuộc sống, học tập hàng ngày.

MỜI BẠN THAM KHẢO DANH SÁCH MÁY LỌC NƯỚC GIÁ RẺ VÀ CHẤT LƯỢNG NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG

Similar Posts