Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng tạo thành Ag là được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi. Cũng như đưa ra các nội dung bài học liên quan. Giúp bạn đọc củng cố lại kiến thức bài học. Từ đó vận dụng giải các dạng câu hỏi bài tập liên quan. Mời các bạn tham khảo.

Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng tạo thành Ag là

A. HCHO.

B. C6H12O6 (glucozơ).

C. HCOOH.

D. CH3COOH.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Những chất tác dụng với AgNO3/NH3

Có nối ba ank-1-in

Có chứa nhóm CHO: ( hay còn gọi phản ứng tráng gương)

+ Anđehit: HCHO

+ Axit tráng bạc chỉ có HCOOH; Este có dạng HCOOR’

+ Glucozơ, fructozơ.

Không phản ứng với AgNO3/NH3 là CH3COOH.

Đáp án D

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Các chất trong dãy nào sau đây khi tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư đều tạo ra sản phẩm là kết tủa:

A. Fructozơ, anđehit axetic, mantozơ, xenlulozơ.

B. Glucozơ, metyl fomat, saccarozơ, anđehit axetic.

C. Đivinyl, glucozơ, metyl fomat, tinh bột.

D. Vinylaxetilen, glucozơ, metyl fomiat, axit fomic

Câu 2. Cho dãy các chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO và C12H22O11 (mantozo). Số chất tham gia phản ứng tráng gương là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 3. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3

A. Glucozo, mantozo, axit fomic, andehit axetic

B. Glucozo, glixerol, mantozo, axit fomic

Tham Khảo Thêm:  Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương: Tác giả, tác phẩm

C. Fructozo, Glucozo, glixerol, axit fomic

D. Fructozo, Glucozo, mantozo, saccarozo

Câu 4. Những chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3

A. CH3CHO, C2H2, saccarozơ

B. CH3CHO, C2H2, anilin

C. CH3CHO, C2H2, saccarozơ, glucozơ

D. HCOOH, CH3CHO, C2H2, glucozơ

Câu 5. Trong các chất sau: axetilen, etilen, axit fomic, but-2-in, anđehit axetic. Những chất tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng là

A. axetilen, axit fomic, anđehit axetic.

B. etilen, axit fomic, but-2-in.

C. axetilen, but-2-in, anđehit axetic.

D. axetilen, etilen, axit fomic.

Câu 6. Tính chất của saccarozơ là: Tan trong nước (1); chất kết tinh không màu (2); khi thuỷ phân tạo thành fructozơ và glucozơ (3); tham gia phản ứng tráng gương (4); phản ứng với Cu(OH)2 (5). Những tính chất đúng là:

A. (3), (4), (5).

B. (1), (2), (3), (5).

C. (1), (2), (3), (4).

D. (2), (3), (5).

Câu 7. Cho các chất sau: axetilen; but-2-en; vinylaxetilen; phenylaxetilen; propin; but-1-in; ; buta-1,3-điin. Hãy cho biết có bao nhiêu chất khi cho tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 tạo kết tủa?

A. 3

B. 5

C. 6

D. 4

…………………………………….

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng tạo thành Ag là tới bạn đọc. Để có kết quả cao hơn trong kì thi, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Tham Khảo Thêm:  Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 ở Hà Nội: Cao nhất 43,25 điểm
Similar Posts