Bài 30: Bài Thực Hành 4 Điều Chế – Thu Khí Oxi Và Thử Tính Chất Của Oxi

Chương 4: Oxi – Không Khí – Hóa Học Lớp 8

Bài 30: Bài Thực Hành 4 Điều Chế – Thu Khí Oxi Và Thử Tính Chất Của Oxi

Nội dung Bài 30: Bài Thực Hành 4 Điều Chế – Thu Khí Oxi Và Thử Tính Chất Của Oxi – Chương 4: Oxi – Không Khí môn Hóa Học Lớp 8. Muốn điều chế oxi trong phòng thí nghiệm ta thường sử dụng những nguyên liệu nào? Có mấy cách thu khí oxi? Giải thích các cách thu đó? Hãy trình bày những tính chất hóa học của oxi.

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, về tính chất vật lí và tính chất hóa học của oxi. Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí và đẩy nước.

I. Tiến Hành Thí Nghiệm

1. Thí nghiệm 1: Điều chế và thu khí oxi

Các bước tiến hành thí nghiệm:

Bước 1: Lấy 1 lượng nhỏ (KMnO_4) vào đầy ống nghiệm có nhánh, khô

Bước 2: Đặt 1 ít bông gần miệng ống nghiệm

Bước 3: Đậy kín ống nghiệm bằng nút cao su

Bước 4: Lắp ống dẫn khí vào nhánh ống nghiệm

Bước 5: Đặt ống nghiệm vào giá sắt sao cho đấy ống nghiệm cao hơn miệng ống nghiệm chút ít

Bước 6: Kiểm tra độ kín của các nút, dùng đèn cồn đun nóng cả ống nghiệm chứa (KMnO_4), sau đó tập trung đốt nóng phần có hóa chất.

Thu khí oxi

* Thu khí oxi bằng cách đẩy nước:

– Cho đầy nước vào lọ chuẩn bị thu oxi rồi úp ngược lọ trong chậu thủy tinh

– Đưa đầu ống dẫn khí vào lọ, khí oxi sẽ đẩy nước ra

– Khi nước bị đẩy ra hết thì lấy lọ ra và đậy kín lọ đã chứa đầy oxi để dùng cho thí nghiệm sau

* Thu khí oxi bằng cách đẩy không khí

Tham Khảo Thêm:  Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là

– Tiếp tục đưa đầu ống dẫn khí vào gần sát đáy ống nghiệm, khí oxi sẽ đẩy không khí. Đưa que đóm có tàn đỏ vào miệng ống nghiệm để kiểm tra, nếu thấy bùng cháy là ống nghiệm đầy oxi.

Kết quả của thí nghiệm 1: Đun nóng (KMnO_4)

1. Hiện tượng: Chất rắn trong ống nghiệm chuyển dần thành màu đen, tàn đóm đỏ bùng cháy.

2. Viết phương trình hóa học:

()(2KMnO_4 xrightarrow{t^0} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2)

3. Giải thích:

Khi đun nóng kalipemaganat bị phân hủy tạo ra khí oxi

Vì khí oxi duy trì sự cháy nên làm cho tàn đóm đỏ bùng cháy

2. Thí nghiệm 2: Đốt cháy lưu huỳnh trong không khí và trong khí oxi

Cách tiến hành:

– Cho vào muôi sắt một lượng nhỏ (bằng hạt đậu xanh) lưu huỳnh bột

– Đưa muôi sắt có chứa lưu huỳnh vào ngọn lửa đèn cồn cho lưu huỳnh cháy trong không khí, sau đó đưa lưu huỳnh đang cháy vào lọ chứa đầy oxi.

– Hãy quan sát hiện tượng xảy ra, điền kết quả vào phiếu học tập

Kết quả thí nghiệm 2:

1. Hiện tượng:

– Trong không khí lưu huỳnh cháy với ngọn lửa nhỏ màu xanh nhạt

– Trong khí oxi lưu huỳnh cháy mãnh liệt hơn

– Tạo ra chất khí mùi hắc là lưu huỳnh đioxit

2. Phương trình hóa học:

(S + O_2 xrightarrow{t^0} SO_2)

3. Giải thích: Vì trong lọ đựng oxi sự tiếp xúc của các phân tử lưu huỳnh với các phân tử oxi nhiều hơn trong không khí nên sự cháy xảy ra mãnh liệt hơn

4. Kết luận: Ở nhiệt độ cao oxi dễ dàng phản ứng với phi kim tạo ra oxit axit

II. Tường Trình Bài 30: Bài Thực Hành 4 Điều Chế – Thu Khí Oxi Và Thử Tính Chất Của Oxi

I. Chuẩn Bị Dung Cụ

Chuẩn bị hóa chất: kali penmanganat (thuốc tím), lưu huỳnh Chuẩn bị dụng cụ: que đóm, ống nghiệm, giá ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn, ống dẫn khí, bình thủy tinh có nút, bông, muỗng sắt ….

Tham Khảo Thêm:  Hỏi Đáp: Một năm có bao nhiêu ngày Chủ Nhật?

II. Tiến Hành Thí Nghiệm

Thí nghiệm 1: Điều chế và thu khí oxi

Cách tiến hành:

– Lắp dụng cụ như hình vẽ.

Bài 30: Bài Thực Hành 4 Điều Chế - Thu Khí Oxi Và Thử Tính Chất Của Oxi

– Cho một lượng nhỏ (bằng hạt ngô) (KMnO_4) vào đáy ống nghiệm. Đặt một ít bồng gần miệng ống nghiệm.

– Dùng nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua đậy kín ống nghiệm. Đặt ống nghiệm vào giá đỡ hoặc kẹp gỗ sao cho đáy ống nghiệm cao hơn miệng ống nghiệm chút ít.

– Nhánh dài của ống dẫn khí sâu gần sát đáy ống nghiệm (hoặc lọ thu).

– Dùng đèn cồn đun nóng cả ống nghiệm chứa (KMnO_4), sau đó tập trung đốt nóng phần có hóa chất. Kali pemanganat bị phân hủy tạo ra khí oxi. Nhận ra khí trong ống nghiệm (2) bằng que đóm còn hồng.

– Sau khi kiểm tra độ kín của các nút, đốt nóng ống nghiệm chứa (KMnO_4). Khí oxi sinh ra sẽ đẩy không khí hoặc đẩy nước và chứa trong ống nghiệm thu. Dùng nút cao su đậy kín ống nghiệm đã chứa đẩy bình oxi để dùng cho thí nghiệm sau.

Hiện tượng: Chất rắn trong ống nghiệm chuyển dần thành màu đen, tàn đóm đỏ bùng cháy.

Phương trình hóa học: Khi nung (KMnO_4) ta điều chế được khí oxi theo phản ứng:

(2KMnO_4 xrightarrow{t^0} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2)

Giải thích:

– Khi đun nóng kalipemaganat bị phân hủy tạo ra khí oxi.

– Vì khí oxi duy trì sự cháy nên làm cho tàn đóm đỏ bùng cháy.

– Chất rắn màu đen là (MnO_2)

Thí nghiệm 2: Đốt cháy lưu huỳnh trong không khí và trong khí oxi

Cách tiến hành:

Chuẩn bị dụng cụ như hình 4.1. Cho vào muỗng sắt một lượng nhỏ (bằng hạt đậu xanh) lưu huỳnh S bột.

Tham Khảo Thêm:  Bảng chữ cái tiếng Anh và cách phát âm chuẩn Audio

Đưa muỗng sắt có chứa lưu huỳnh vào ngọn lửa đèn cồn cho lưu huỳnh cháy trong không khí, sau đó đưa lưu huỳnh đang cháy vào lọ (hoặc ống nghiệm) chứa đầy khí oxi.

Hiện tượng:

– Trong không khí lưu huỳnh cháy với ngọn lửa nhỏ màu xanh nhạt.

– Trong khí oxi lưu huỳnh cháy mãnh liệt hơn.

– Tạo ra chất khí mùi hắc là lưu huỳnh đioxit ((SO_2))

Phương trình hóa học: (S + O_2 xrightarrow{t^0} SO_2)

Giải thích: Vì trong lọ đựng oxi sự tiếp xúc của các phân tử lưu huỳnh với các phân tử oxi nhiều hơn trong không khí nên sự cháy xảy ra mãnh liệt hơn.

Kết luận: Ở nhiệt độ cao oxi dễ dàng phản ứng với phi kim tạo ra oxit axit.

III. Tường Trình Hóa Học Lớp 8 Bài 30: Bài Thực Hành 4 Điều Chế – Thu Khí Oxi Và Thử Tính Chất Của Oxi

Phần I. Phần Đánh Giá

Nhận xét Điểm Thao tác thí nghiệm (3đ) Kết quả thí nghiệm (2đ) Nội dung tường trình (3đ) Chuẩn bị dụng cụ, vệ sinh (2đ) Tổng số (10 đ)

Phần II. Phần Thực Hành

1. Thí nghiệm 1: Điều chế và thu khí oxi

– Dụng cụ hóa chất: ……………………………………………………………………………….

– Cách tiến hành : …………………………………………………………………………………

– Hiện tượng :……………………………………………………………………………………….

– Phương trình hóa học:………………………………………………………………………….

– Giải thích : …………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………

Thí nghiệm 2: Đốt cháy lưu huỳnh trong không khí và trong khí oxi

– Dụng cụ hóa chất: ………………………………………………………………………………

– Cách tiến hành : …………………………………………………………………………………

– Phương trình hóa học:………………………………………………………………………….

– Giải thích: ………………………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………

Ở trên là nội dung Bài 30: Bài Thực Hành 4 Điều Chế – Thu Khí Oxi Và Thử Tính Chất Của Oxi – Chương 4: Oxi – Không Khí môn Hóa Học Lớp 8. Kết quá bài thực hành được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, hãy chọn một trong các kết quả phù hợp với bạn.

Similar Posts