Bạn thân mến,

Cho dù bạn đang:

  • Tự ti vì mất căn bản tiếng Anh trong suốt thời gian dài.
  • Nghĩ mình không còn nhớ gì về tiếng Anh.
  • Lo lắng vì mình bắt đầu học tiếng Anh chậm hơn người khác.

Thì bắt đầu học tiếng Anh không khó khăn như bạn nghĩ.

Tất cả chúng ta đều có điểm bắt đầu. Bản thân tôi ngày xưa cũng chẳng biết gì về tiếng Anh.

Nhưng học tiếng Anh cũng không dễ dàng

Không dễ dàng vì :

  • Bạn không thể mong chờ kết quả “cấp tốc”. Bạn sẽ tiến bộ mỗi ngày, từng chút một. Do vậy, bạn cần học và sử dụng thường xuyên.
  • Bạn phải duy trì được ngọn lửa quyết tâm trong suốt quá trình học tập.
  • Bạn cần có phương pháp học tiếng Anh hiệu quả ngay từ buổi ban đầu. Bạn cần có tư duy và cách tiếp cận đúng đắn với việc học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *