Khi mới vừa học tiếng Anh, bạn đã được dạy rằng để miêu tả một sự vật hoặc hiện tượng thì có cấu trúc Adj + Noun, tức đặt tính từ ngay trước danh từ nó miêu tả (a beautiful day, an empty house, v.v..). Rất đơn giản!

Vậy nếu bạn cần sử dụng nhiều hơn 1 tính từ để miêu tả một sự vật, hiện tương thì sao?

[thrive_leads id=’5603′]

Khi sử dụng nhiều tính từ để miêu tả một vật, đôi khi bạn phải phân cách các tính từ bằng dấu phẩy, và “khuyến mãi” thêm từ and ở trước tính từ cuối cùng. Ví dụ 1:

a rigorous, thorough and thoughtful process (một quy trình nghiêm ngặt, toàn diện và kỹ càng)

Thế nhưng trong nhiều trường hợp khác, bạn không thể dùng dấu phẩy, mà phải đặt các tính từ ngay cạnh nhau. Ví dụ 2:

a beautiful old Indian lamp (một chiếc đèn Ấn Độ cổ tuyệt đẹp)

Rõ ràng bạn không thể nói a beautiful, old and Indian lamp! Dù bạn có thể chưa hiểu được nguyên lý sắp xếp tính từ, bạn vẫn có thể cảm thấy cụm từ trên có cái gì đó… kì kì!

Vì sao vậy?

Có thể bạn không để ý điều này, nhưng trong tiếng Anh có RẤT NHIẾU loại tính từ. Trong ví dụ 2 ở trên, beautiful là loại tính từ thể hiện ý kiến chủ quan của người phát ngôn, old thể hiện niên kỷ của đồ vật, còn Indian thì thể hiện xuất xứ. Còn ở ví dụ 1, cả ba từ rigorousthorough và thoughtful đều thể hiện ý kiến chủ quan của người phát ngôn.

Từ đó, có thể rút ra quy tắc đầu tiên:

Khi có nhiều tính từ CÙNG LOẠI đặt trước một danh từ, ta phân cách các tính từ bằng dấu phẩy. Khi các tính từ KHÁC LOẠI thì không cần sử dụng dấu phẩy.

Vấn đề còn lại là, làm sao để xác định tính từ nào đặt trước, tính từ nào đặt sau?

Một số bạn cho rằng, khi ta muốn nhấn mạnh tính từ nào hơn thì đặt nó gần với danh từ hơn. Điều này không phải lúc nào cũng đúng!

Việc sắp xếp các tính từ có quy tắc của nó, và quy tắc này đã được khái quát trong bài thơ sau:

In my nice big flat

There’s an old round box

For my green Swiss hat

And my woolly walking socks.

Bạn để ý kỹ xem, trong bài thơ này có 8 tính từ: nice, big, old, round, green, Swiss, wooly, walking. Tương ứng với chúng, ta có 8 loại tính từ:

1. Opinion and general description (Ý kiến hoặc miêu tả chung)

Ví dụ: nice, awesome, lovely

2. Dimension / Size / Weight (Kích cỡ, cân nặng)

Ví dụ: big, small, heavy

3. Age (Tuổi, niên kỷ)

Ví dụ: old, new, young, ancient

4. Shape (Hình dạng)

Ví dụ: round, square, oval

5. Color (Màu sắc)

Ví dụ: green, red, blue, black

6. Country of origin (Xuất xứ)

Ví dụ: Swiss, Italian, English

7. Material (Chất liệu)

Ví dụ: woolly, cotton, plastic

8. Purpose and power (Công dụng)

Ví dụ: walking (socks), tennis (racquet), electric (iron)

Bài thơ khá ngắn nên nếu bạn học thuộc được sẽ rất hữu ích. Nếu cảm thấy khó nhớ, bạn có thể thử đặt giai điệu cho bài thơ (Một người bạn của tôi phát hiện rằng bài thơ này có giai điệu khá giống bài hát “Big Big World”).

Dĩ nhiên có nhiều trang web phân loại thêm nhiều loại tính từ nữa, nhưng theo những gì tôi đọc thì bài thơ trên là khá đầy đủ, và cũng là cách dễ nhất để nhớ trật tự tính từ trong câu. Bạn có thể tìm hiểu sâu thêm tại trang sau:

http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/adjectives.htm

Khi ghi nhớ được quy tắc rồi thì điều quan trọng là phải luyện tập thuần thục (cả nói và viết). Trong trang dưới đây của British Council, bạn sẽ tìm thấy một số dạng bài tập liên quan đến việc sắp xếp trật tự tính từ, kèm theo đáp án. Các bài tập trong trang này được thiết kế dưới dạng tương tác và rất dễ luyện tập:

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar/adjectives/order-adjectives

Tôi xin nhắc lại 2 quy tắc:

1. Khi dùng từ 2 tính từ trở lên để miêu tả cho một danh từ, nếu các tính từ cùng loại thì ta phân cách chúng bằng dấu phẩy, còn nếu khác loại thì ta xếp chúng cạnh nhau.

2. Trật tự các tính từ được quy định theo thứ tự sau: Opinion – Size – Age – Shape – Color – Origin – Material – Purpose (tham khảo bài thơ phía trên để dễ ghi nhớ)

Hy vọng bí quyết trên giúp bạn dễ dàng hơn trong việc xác định trật tự tính từ trong tiếng Anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *