Tổng hợp những câu ca dao tục ngữ nói về tình đoàn kết

Tổng hợp những câu ca dao tục ngữ hay nhất nói về tình đoàn kết. Những câu ca dao tục ngữ hay về tinh thần đoàn kết.

Từ xa xưa, tình đoàn kết đã là một trong những truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam, với tình đoàn kết bền chặt, chúng ta đã tạo nên một sức mạnh vô cùng to lớn, đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, tạo nên một dân tộc Việt Nam anh hùng bất khuất.

  • Những câu Thành ngữ – Tục ngữ hay về cuộc sống
  • Những câu nói hay về nghị lực, ý chí vươn lên trong cuộc sống
  • Tổng Hợp Những Câu Nói Hay Về Giá Trị Của Bản Thân

Tổng hợp những câu ca dao tục ngữ nói về tình đoàn kết

Ông cha ta đã răn dạy con cháu về tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau không chỉ trong một đất nước mà ngay trong một gia đình. Sau đây là những câu ca dao, tục ngữ nói về tình đoàn kết hay:

1. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn

2. Đồng thanh tương ứng,

Đồng khí tương cầu

3. Khi đói cùng chung một dạ,

Khi rét cùng chung một lòng

4. Môi hở răng lạnh

5.Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ

6. Đồng cam cộng khổ

7. Đất giúp đất thành tường, người giúp người thành thành.

8. Mũi tên đầy túi, voi giẫm không gãy

Sức mạnh đoàn kết còn hơn cả sức voi

Chèo đèo lội suối phải hợp tác tương trợ

Tham Khảo Thêm:  Năm 1814, G. Xti-phen-xơn (Stephenson) đã chế tạo thành công

Qua sông qua suốt phải đồng tâm đồng lòng.

9. Bắc Nam là con một nhà.

Là gà một mẹ, là hoa một cành

Nguyện cùng biển thẳm non xanh

Thương nhau nuôi chí đấu tranh cho bền

10. Tay bắt tay, chung lòng chung sức

Quyết diệt thù cứu quốc bạn ơi

Lòng em khôn tỏ hết lời

Kìa gương phấn dũng rạng ngời nước non.

11. Một hòn chẳng đắp nên non

Ba hòn đắp lại nên cồn Thái Sơn.

12. Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại lên hòn núi cao

13. Thiếu cơm thiếu áo chẳng màng

Thiếu tình đoàn kết, xóm làng không vui

14. Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba

Khắp miền truyền mãi câu ca

Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm.

15. Anh em cốt nhục đồng bào,

Kẻ sau người trước phải hào cho vui.

16. Dây bầu bám chặt lấy giàn

Dân làng giữ chặt lấy làng mới hay

Đồng tâm ai sợ chi ai

Mình đông, Tây ít sức tài ai hơn

17. Anh em nào phải người xa

Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân

Yêu nhau như thể tay chân

Anh em hoà thuận hai thân vui vầy.

18. Tuy rằng xứ bắc, xứ đông

Khắp trong bờ cõi cũng dòng anh em.

19. Chị ngã, em nâng

20. Nhường cơm sẻ áo

21. Yêu nhau chín bỏ lòng người

22. Chia ngọt sẻ bùi

Tham Khảo Thêm:  340 câu ca dao, tục ngữ về đạo đức, lối sống, đạo lý làm người

23. Anh em cốt nhục đồng bào

Vợ chồng cùng nghĩa lẽ nào không thương.

24. Con chim khôn cả đàn cùng khôn, con chim dại cả đàn cùng dại.

25. Buôn có bạn, bán có phường

26. Anh em như thể tay chân

Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần

27. Tướng chuộng nhiều quân, dân chuộng nhiều người.

28. Dựng nhà cần nhiều người, đánh giặc cần nhiều sức.

29. Gương không có thuỷ gương mờ,

Thuyền không có lái lửng lơ giữa dòng.

Mong sao nghĩa thuỷ tình chung,

Cho thuyền cập bến gương trong ngàn đời.

30. Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

31. Một mình nghĩ không tròn,

Một thân lo không xong

32. Thương người như thể thương thân

33. Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm

34. Chết cả đống còn hơn sống một người.

Nhìn chung, tình đoàn kết là một trong những phẩm chất tốt đẹp nhất đã trở thành truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, một trong những điều tự hào nhất mỗi khi người Việt Nam nhắc đến, thực tế đã chứng minh, với tinh thần đoàn kết, đã đã đánh đuổi mọi kẻ thù xâm lược hùng mạnh nhất. Cho đến tận bây giờ, những bài học của ông cha ta đã để lại vẫn còn nguyên giá trị, dù ở bất cứ thời đại nào ta cũng phải luôn luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.

Tham Khảo Thêm:  Văn khấn rước ông Táo về nhà ngày 30 Tết 2023 chính xác nhất
Similar Posts