Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 năm 2021 – 2022 mang tới 14 đề kiểm tra cuối học kì 1, có đáp án và bảng ma trận kèm theo của 3 bộ sách mới Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và Cánh diều.

Với 14 đề thi học kì 1 lớp 6 sách mới, thầy cô dễ dàng ra đề thi môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ, Khoa học tự nhiên, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Giáo dục địa phương, Mĩ thuật, Tin học… Đồng thời, cũng giúp các em học sinh lớp 6 làm quen với cấu trúc đề thi, củng cố lại kiến thức trong kỳ thi học kì 1.

Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

  • Đề thi học kì 1 môn Toán 6 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Đề thi học kì 1 môn Toán 6 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều
  • Đề thi học kì 1 môn Toán 6 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

  • Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn 6 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo
  • Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn 6 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 6 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

  • Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 6 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 6 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo

………

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

>> Tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết

Đăng bởi: uws.edu.vn

Chuyên mục: Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc trường uws.edu.vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường uws.edu.vn (thptsoctrang.edu.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *