Trong quá trình sử dụng tiếng Anh, có những cặp từ khiến chúng ta rất dễ nhầm lẫn trong khi viết. Có những trường hợp nhầm lẫn không gây hậu quả lớn, chẳng hạn như chúng ta hay nhầm lẫn giữa who và whom. Nhưng đôi khi, sự nhầm lẫn lại thật “tai hại”, nhất là trong tiếng Anh thương mại hoặc học thuật. Làm sao để không bị rơi vào những trường hợp nhầm lẫn tai hại này? Hãy cùng TuHocTiengAnhHieuQua.com điểm qua một số cặp từ hay bị dùng sai.

1, Adverse and averse

Hai từ này viết gần giống nhau nhưng ý nghĩa lại khác xa nhau.

Adverse có nghĩa là có hại hoặc bất lợi. Chẳng hạn trong câu: Adverse market conditions caused the IPO to be poorly subscribed.

Còn Averse có nghĩa là không thích hoặc đối lập, ví dụ như cụm từ: investors who are averse to taking risks.

2, Affect and effect

Trước hết, hãy cùng phân biệt dạng động từ của 2 từ này. Affect có nghĩa là gây ảnh hưởng. Ví dụ:

– Inflation affects the buying power of the dollar.

– Rheumatic fever can affect the heart.

Effect lại có nghĩa là hoàn thành, đạt mục đích nào đó. Ví dụ: The new machines finally effected the transition to computerized accounting last spring.

Ở dạng danh từ, affect chỉ trạng thái tâm lý, tính cảm của con người và thực sự ít gặp trong tiếng Anh thông dụng, chỉ có những người trong lĩnh vực tâm lý mới dùng đến từ affect dạng danh từ. Còn ở dạng danh từ, effect có nghĩa là ảnh hưởng, kết quả. Do đó, ở dạng danh từ, hai từ này sẽ ít bị nhầm lẫn như hai động từ.

chọn từ nào effect affect

3, Compliment and complement

Compliment là lời khen, lời ca ngợi, những lời tốt đẹp. Ví dụ như trong câu: Extend my compliments to your parents.

Còn Complement nghĩa là bổ sung, thêm vào, tăng thêm hoặc cải tiến. Ví dụ: Roses in a silver bowl complement the handsome cherry table.

4, Farther and further

Sự khác nhau ở đây là: farther dùng cho những khoảng cách xa về vật lý, còn further thì “xa” về nghĩa bóng. So sánh hai ví dụ dưới đây:

Seattle is farther from Chicago than Cincinnati is

His study of the epic extends further than any recent one.

5, Number and amount

Hai từ này đều chỉ về số lượng. Number được dùng khi sự vật là đếm được

The crowd was small in number. A number of people complained.

Trong khi đó, amount dùng để chỉ số lượng của những sự vật không đếm được.

We are not sure if the total amount of water was the same then.

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp rất khó phân biệt nên dùng number hay amount. Ví dụ: chúng ta có thể viết “I can’t believe the number of beers I drank” cũng đúng, mà viết là “I can’t believe the amount of beer I drank” cũng được.

6, Insure and ensure

Cặp từ này có thể phân biệt dễ dàng. Insure có nghĩa là đảm bảo, bảo hiểm; dạng danh từ của nó là insurance. Còn ensure có nghĩa là chắc chắn một điều gì đó. Do vậy, khi chúng ta hứa hẹn một điều gì đó thì hãy dùng ensure, còn có những việc liên quan đến bảo hiểm, đền bù thì mới dùng insure.

7, Principal and principle

Mặc dù phát âm giống nhau nhưng principle và principal không thể dùng lẫn như trong khi viết. Principle có nghĩa là nguyên tắc cơ bản, cốt yếu. Ví dụ: he’d stoop to anything; he has no principles.

Còn principal có nghĩa là điều gì đó có tầm quan trọng bậc nhất hoặc điều đầu tiên. Ví dụ: His principal interest in life was money.

Principal còn chỉ người đứng đầu trong tổ chức, ví dụ: hiệu trưởng, chủ tịch, CEO,… Ví dụ: After being scolded by the principal when students were caught reading her work in class, Jackson put the stories aside.

8, Discreet and discrete

Discreet có nghĩa là cẩn thận, thận trọng, sự đánh giá đúng mức,… Ví dụ:

My secretary won’t let the secret out – she’s very discreet.

She was discreet about the affair.

Discrete có nghĩa là cá nhân, riêng lẻ, rời rạc. Ví dụ: reading is a set of discrete skills.

9, Precede and proceed

Precede có nghĩa là trước về mặt địa điểm, vị trí, thứ hạng, mức độ quan trọng hoặc thời gian. Trong khi đó, proceed có nghĩa là tiếp tục hoặc bắt đầu làm gì đó. Hãy xem các ví dụ:

Researchers studying 58 hurricanes found that an increase in lightning tended to precede the strongest winds by a day.

She proceeded to hand over the key to my room.

Hi vọng TuHocTiengAnhHieuQua.com đã mang đến cho các bạn những thông tin bổ ích. Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *