Trong tiếng Anh sẻ được chia làm hai dạng câu hỏi , câu hỏi Yes- No và câu hỏi Wh question. Điểm ngữ pháp mà hôm nay mình sẽ đem tới cho các bạn là điểm ngữ pháp câu hỏi với Wh hay còn gọi là Wh- question. Cùng nhau tìm hiểu nào !

1. Phân loại câu hỏi trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh , câu hỏi sẻ được chia làm hai dạng , câu hỏi với Yes- No hoặc câu hỏi với Wh. Chúng ta phải hiểu rõ bản chất của hai dạng câu hỏi này.

  • Câu hỏi Yes – No : Câu hỏi Yes – No là dạng câu hỏi buộc chúng ta phải trả lời là có hoặc không . Ở dạng câu hỏi này chúng ta phải sử dụng cấu trúc đảo ngữ . Tùy vào dạng câu, ta sẽ đảo trợ động từ hoặc to be hoặc những động từ khiếm khuyết, …
  • Câu hỏi với Wh : Là câu hỏi bắt đầu bằng những đại từ nghi vấn thuộc cụm đại từ bắt đầu bằng Wh, câu trả cho câu hỏi dạng này chúng ta sẽ đưa ra những thông tin chứ không phải là Có hoặc Không. Những thông tin được đưa ra tùy vào đại từ nghi vấn Wh hỏi về vấn đề gì.

2. Những câu hỏi với WH

Câu hỏi Wh được chia làm năm loại cơ bản : Which , what, when , why , how (đặt biệt tuy không bắt đầu bằng Wh nhưng được xét vào nhóm Wh)

Tham Khảo Thêm:  Ý nghĩa của tên Phúc và những tên đệm, biệt danh cho tên Phúc hay nhất

Chúng ta sẽ cùng nhau đi làm rõ những câu hỏi với Wh với những ví dụ cụ thể nhé!

2.1 Câu hỏi Wh với What

What là đại từ nghi vấn dùng để hỏi cái gì , câu trả lời sẽ mang thông tin là một danh từ hoặc một ẩn ý mang nghĩa danh từ nào đó. Dịch là cái gì , gì

Ví dụ cụ thể :

What is that ? -> That is my new house. (Đó là cái gì ? -> đó là căn nhà mới của tôi)

What’s wrong with you -> I’m getting sick (Có chuyện gì với bạn vậy ? -> Tôi bị ốm rồi )

What do you mean ? -> I mean that today is her birthday. You forget it , right ? (Ý của bạn là gì ? -> Ý của tôi là hôm nay là sinh nhật của cô ấy . Bạn quên rồi đúng không ?

2.2 Câu hỏi Wh với When

When là đại từ nghi vấn dùng để hỏi về thời gian , thời điểm làm gì đó hoặc xảy ra một việc gì đó. Khi dịch chúng ta sẽ dịch là “Khi nào , lúc nào, bao giờ”

Ví dụ cụ thể :

When will she go back home? – I don’t know , maybe tomorrow. (Khi nào cô ấy trở về nhà ? – Tôi không biết , chắc là ngày mai đó.)When were you born? – I was born on December 21st. (Bạn được sinh ra khi nào ? – Tôi sinh vào ngày 21 tháng 12)

2.3 Câu hỏi với Where

Nếu when hỏi về thời gian thì where trong câu hỏi với Wh hỏi về địa điểm . Dịch ở “Ở đâu , nơi nào, chỗ nào,…”

Tham Khảo Thêm: 

Ví dụ cụ thể :

Where were you born? -> I was born in Tu Du hospital . (Bạn được sinh ở đâu ? -> Tôi được sinh ra ở bệnh viện Từ Dũ)

Where does she live ? -> She lives in Ho Chi Minh city. (Cô ấy sống ở đâu vậy ? -> Cô ấy được sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh)

2.4 Câu hỏi với Why

Why trong câu hỏi biểu thị ý hỏi là Tại sao , vì sao ,.. dùng để hỏi nguyên nhân của một sự việc nào đó. Câu trả lời thường sẽ có những từ biểu thị ý trả lời lí do như becase, because of , …

Ví dụ cụ thể:

Why did she choose to live in such a poor area ? -> Because she wanted to experience how people live here and could bring education to those children. ( Tại sao cô ấy lại lựa chọn sống ở một nơi nghèo như vậy ? -> Bởi vì cô ấy muốn được trải nghiệm cuộc sống của những người dân ở đây và có thể đem giáo dục đến với những đứa trẻ ở đây.)

2.5 Câu hỏi Wh với How

Trong Wh question , How dùng để hỏi cách thức của một chủ thể, lúc đó dịch là “Bằng cách nào, sao có thể ,…”. Hoặc dùng để hỏi tình trạng nào đó , lúc đó mình sẽ dịch là “Thế nào,…”

Ví dụ cụ thể :

How did she get there without any help? -> She took a train to come there. (Sao cô ấy đến đó được mà không cần sự giúp đỡ nào vậy ? -> Cô ấy bắt xe lửa đến đó)

Tham Khảo Thêm:  Cách lưu văn bản trong Word đúng chuẩn từ A đến Z

How was it going through the last two month? -> it was all fine , no need to worry much about it . (Mọi chuyện diễn ra như thế nào trong hai tháng gần đây rồi ? -> Mọi thứ đều ổn cả, không cần phải lo lắng nhiều về nó đâu. )

Similar Posts